gevangen natuur

de kwetsbare natuur die gevangen zit in het gedrag van de mens