over-oever

inspiratie: De OverOever – een reis door de ziel van Anton van Wilderode

kwetsbare vluchtelingen

een gammel bootje, versleten plunjezakken, een hemd uit zee aangespoeld en de engel huilde

bestemming
onderweg (verkocht)
overleven
opgedroogd in waternood
like an angel – en de engel huilde